Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR 

1.1.SATICI BİLGİLERİ 

Unvan : Seo Software Danışmanlık Eğitim Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres : Barbaros Mah. Ihlamur Blv. Ağaoğlu My Newwork No:3 Ataşehir İstanbul adresinde bulunan 

Telefon : 0850 307 0 736

E-posta : [email protected]

Mersis No: 0761-1103-8640-0001

1.2.ALICI BİLGİLERİ 

Üyelik ve sipariş anında web sitesi, uygulama ve ya mobil uygulama üzerinden verilmiş olan bilgiler esas alınacaktır.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU 

2.1. İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesinin(Sözleşme) konusunu; aşağıda bilgileri bulunan Alıcının, Barbaros Mah. Ihlamur Blv. Ağaoğlu My Newwork No:3 Ataşehir İstanbul adresinde bulunan adresinde bulunan Seo Software Danışmanlık Eğitim Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait www.seosoft.net.tr isimli Websitesi, uygulama ve ya mobil uygulamaları üzerinden, mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

2.2. Taraflar işbu Sözleşmeyi akdetmek ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ 

3.İşbu sözleşme Alıcı'nın Web sitesi üzerinden siparişinin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası alıcıya, Web sitesinde kayıtlı olan e-mail adresine elektronik posta yoluyla gönderilmiştir.

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

4.Alıcı tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri ödeme öncesi sistem üzerinde belirtilmektedir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

MADDE 5 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI 

5.1. Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcının Satıcıdan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcının işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. 

5.2. Satıcı, ürün/ürünlere dair faturayı elektronik olarak teslim edilecektir.

5.3. Teslim edilen ürün web sitesi, uygulama ve ya mobil uygulama üzerinden dijital olarak anında teslim edilmektedir. Alıcının hizmeti kullanmaması, giriş yapmaması, kontrol etmemesi durumunda dahi satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. 

5.4. Alıcının ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden satıcı sorumlu değildir. 

5.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ve bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise alıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER 

6.1. Alıcı, Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından gönderilen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

6.2. Alıcı, işbu Sözleşmeyi onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün/ürünler 'in bedeli ve masrafları ödeme yükümlülüğü altına girer. 

6.3. Alıcı tarafından satıcıya verilmesi gereken bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder. 

6.4. Ürünün tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün/hizmet bedelini 3 gün içinde Satıcıya ödemesi zorunludur.

6.5. Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmetin Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcıya teslim edilmesinden sorumludur. 

6.6. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

6.7. Alıcının, Sözleşme konusu Mal/Hizmeti teslim almadan önce Üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. 

6.8. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmeti hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmetin sorumluluğu ve hasarlar Alıcıya aittir. 

6.9. Ürün, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Alıcının belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 15 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir. 

6.10. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve Alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Alıcı eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edilmemesi durumunda ancak siparişi iptal edebilir ve ödediği tutar 14 iş gün içinde kendisine ödenir. 

6.11. Satıcı, deprem, sel, yangın gibi mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar salgın hastalık, karantina, sokağa çıkma yasakları, tedarik zincirinde aksamalar, hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi ve benzeri gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. 

6.12. Ürünün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar salgın hastalık, karantina, sokağa çıkma yasakları, tedarik zincirinde aksamalar, hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi ve benzeri) nedeni ile 30 iş günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak alıcıyı bilgilendirir. Bu durumda alıcı siparişi eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edilmemesi durumunda iptal edebilir, veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

7.1. Satıcı, alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı (yazılım ve dijital ürünler hariç) teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14(on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcıya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder. 

7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde satıcıya sipariş verdiği yol ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün azami 10 (on) gün içerisinde, giderleri Satıcının yukarıdaki adresine eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur. 

7.3. Satıcının güncel anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığıyla, ürüne ait fatura aslı ile ürünün eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade gelen ürün ile alakalı Satıcı, Alıcıya bildirimde bulunacaktır. Netice olarak iade talebinin kabulünü takip eden 10 (on) gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. 

7.4. Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

8.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. Fıkrasında belirtildiği üzere kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Websitesi üzerinden kişinin istekleri doğrultusunda üretilen veya tadilat ve eklemelerle kişiye özgülenen ürünler (Kişiye Özel Ürünler) Mesafeli Satış Yönetmeliği'in 15. maddesinin 1.fıkrasının uyarınca kişiye özel hazırlanıldığından müşterilerimizin cayma hakkı bulunmamaktadır.

8.2. Bu şekilde kişiye özel hazırlanan ürünler sipariş verildikten ve ürünler hazırlık aşamasına geçildikten sonra müşterimizin siparişlerini iptal etme, değiştirme ve/veya cayma hakları bulunmamaktadır.

8.3. Yazılım ürünleri, kaydedilmesi hâlinde geri döndürülemeyen dijital içerikler kategorisinde yer alır. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 9. maddesi, tüketicilerin geri döndürülemeyen dijital içeriklerin satın alınmasından sonra iade talebinde bulunamayacaklarını belirtir.

8.4. Yazılım ürünleri, açıldıktan sonra sağlık ve hijyen açısından geri döndürülemeyen dijital içerikler kapsamında değerlendirilir. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu 7. maddesi, sağlık ve hijyen açısından geri döndürülemeyen ürünlerin iadesini kapsam dışı bırakır. Yazılım ürünleri, fiziksel bir ürün olmaması ve açıldıktan sonra kullanılmış olması nedeniyle geri döndürülemeyen dijital içerikler olarak kabul edilir. Bu nedenle, yazılımın iadesi kanunen mümkün değildir.

8.5. Yazılım ürünleri, dijital içeriklerin elektronik ortamda dağıtımıyla ilgili kuralları düzenleyen bu kanuna tabidir. 4817 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 9. maddesi, elektronik ortamda teslim edilen dijital içeriklerin tüketici talebi üzerine iadesini sınırlar. Yazılım, elektronik ortamda teslim edildiği için iade süreci bu kanuna göre düzenlenir ve iade hakkı sınırlıdır.

8.6. "Kargoya Verildi” statüsündeki siparişler kargo teslimat aşamasında iptal edilememektedir. "Kargoya Verildi" statüsündeki siparişlerde, Alıcı ürünün kutusunu açmadan kargoyu kargo firmasına iade etmesi gerekmektedir. 

8.7. Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler) 

b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde 

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde (İç giyim vb.) 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde 

e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde 

h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde 

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde 

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmetin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 9 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME 

9.1. Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.2. Alıcı, satın almış olduğu mal ve/veya hizmet ile ilgili şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen parasal sınıra kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

MADDE 10 – YÜRÜRLÜK 

10. 10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası satıcı tarafından 3(üç) yıl saklanacaktır.